Národná konferencia

Hľadanie riešení a ciest vedúcich ku komplexnému MHPSS systému pre ľudí postihnutých krízou

15.–16.
november 
2023
Registrácia

téma podujatia

Národná konferencia o duševnom zdraví a psychosociálnej podpore je fórum, na ktorom kľúčoví hráči zdieľajú svoje skúsenosti a ponaučenia získané najmä počas utečeneckej krízy zapríčinenej vojnou na Ukrajine. Podujatie je kľúčovou platformou pre informovanie nastupujúcej vlády o kritickom význame a dôležitosti posilnenia kapacít v oblasti duševného zdravia počas krízového manažmentu.

Duševné zdravie je dôležité a tvárou v tvár zložitým spoločenským výzvam nemožno jeho význam podceňovať. Našim cieľom je rozšíriť efektívne reakcie, ktoré riešia obavy o duševné zdravie najzraniteľnejších skupín populácie a v konečnom dôsledku ovplyvňujú tvorbu politík, rozvoj programov a prispôsobenie národných iniciatív.

Robustná a udržateľná reakcia na rastúce potreby v tejto oblasti si vyžaduje spoluprácu. Pracujme spoločne na vytvorení jasnejšej budúcnosti pre ľudí postihnutých krízami a zabezpečme, aby sa nezabúdalo na ich duševné zdravie a psychosociálnu pohodu.

Rečníci

Pozvanie na konferenciu prijali domáci aj zahraniční experti a expertky z najvýznamnejších inštitúcií a organizácii zainteresovaných v MHPSS. S účastníkmi konferencie sa podelia o najnovšie dáta a skúsenosti s fungovaním MHPSS a prinesú konkrétne odporúčania na zlepšenie systému.

Elena
Kopcová

Tenenet o.z.
Hlavná miestnosť
15.11 - 15:00

Melita Murko

Svetová zdravotnícka organizácia, regionálny úrad WHO pre Európu
Hlavná miestnosť
15.11 - 15:00

Olga Khan

Svetová zdravotnícka organizácia Poľsko
Hlavná miestnosť
15.11 - 15:00

Juraj Oravec

Banskobystrický samosprávny kraj, odbor Sociálnych služieb
Hlavná miestnosť
15.11 - 15:00

Lucia Ďuriš Nicholsonová

poslankyňa Európskeho parlamentu
Hlavná miestnosť
15.11 - 15:00

Carmen Garcia

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov
Hlavná miestnosť
15.11 - 15:00

Viliam Michalovič

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Hlavná miestnosť
15.11 - 15:00

Karina TROFIMOVA

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
Hlavná miestnosť
15.11 - 15:00

Michaela Guldanová

Hlavná miestnosť
15.11 - 15:00

TENENET o.z.

Organizátor konferencie
TENENET je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Už 12 rokov poskytuje pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v zložitých situáciách zapríčinených finančnými problémami, stratou zamestnania, sociálnou izoláciou, poruchami učenia, zneužívaním, užívaním návykových látok alebo poruchami duševného zdravia. TENENET ponúka komplexné služby a podporu, ktorú rodiny potrebujú na to, aby tieto situácie dokázali prekonať.  Služby TENENETu boli ocenené viacerými prestížnymi cenami doma aj v zahraničí.

WHO

Partner konferencie
Svetová zdravotnícka organizácia je medzinárodná organizácia systému Organizácie Spojených národov, vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. 

Registračný formulár

Registrácia

Kontakt na organizátora

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na
konferencia@tenenet.sk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram